EFOP-1.3.5-16-2016-00885

„Rengeteg pluszt ad, és nagyon sokat lehet tanulni belőle az emberekkel való kapcsolatteremtés területén. A majdani önéletrajzomban egy tökéletes bekezdés.

„Azzal, hogy megnyitottuk intézményünk kapuját az önkéntesek előtt kinyílt a világ az itt élők számára, örömtelibbek, mozgalmasabban lettek a mindennapok.”

„Csapatépítő tréning? A mi cégünk csapata önkéntes munkában az óvoda játszóterét újította fel!”

„Új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelentheti. ”

A Zalai Falvakért Egyesület, az elmúlt években nem csak önkéntességet népszerűsítő akciókat, rendezvényeket szervezett. Számos alkalommal segítette az intézmények, szervezetek önkéntes stratégiájának kialakítását annak érdekében, hogy a fogadó szervezetek és az önkéntesek, közösségi szolgálatot teljesítők egymás örömére és megelégedettségére minél hamarabb egymásra találjanak.

Az EFOP- 1.3.5-2016-00885 azonosítási számú
„Te is lehetsz önkéntes - a zalai falvakban” projekt Becsvölgye, Zalabér és Teskánd települések közösségeiben, illetve további 12 falugondnokos és 7 olyan település részvételével valósul meg, ahol nyaranta amerikai önkénteseket is fogadnak.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 24.998.567 Ft-tal támogatott projekt 2017. május 1.-én indul és 2020. május 1.-ig tart.
Az EFOP pályázatok legfőbb célja a társadalmi együttműködések előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. A jelenlegi projekt konstrukció célja elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-, szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül társadalmi, gazdasági aktivitásának növelése, szerepvállalásuk erősítése és karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeinek növelése a területi és társadalmi kiegyenlítődés érdekében.

Kapcsolat a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjaival
A projekt szervesen kapcsolódik a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjaihoz, a programsorozat úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a települések adottságaihoz. Továbbá az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 - Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve projekthez.

Projektünkben szeretnénk kihangsúlyozni az önkéntes munka fontosságát, lényegét. A program célja a generációk együttműködésének elősegítése, az idősek bevonása a családok életébe, aktivitásuk fenntartása, elmagányosodás megakadályozása, gyerekfelügyelet, fiatalok mentorálása, tapasztalatok átadása, közösségerősítő programok szervezése a településeken. A hiányokra való válaszkeresés alakította programunkat, amelyet a működési körükbe tartozó három településen valósítunk meg, Becsvölgyén, Teskándon és Zalabérben. Hasonló problémákkal küzd mindhárom falu: elöregedés, közösségi programok/önkéntesség/társadalmi összetartás hiánya, mind-mind olyan hiányosságok, amelyeket helyben, a településen szükséges orvosolni. Szervezetünk felkészült arra, hogy a projektbe tervezett tevékenységekkel és több, mint 20 éves szakmai tapasztalatával megoldja, előre mozdítsa ezeket a megoldásra való ügyeket. Projektünk eredményei a fenntartási időszakban teljes mértékben hasznosulni fognak, hiszen szolgáltatásainkat más szervezetekkel partneri együttműködésben valósítjuk meg, így több oldalról és egymás hatását erősítve kezeljük a problémákat. A partneri jó viszonyt a fenntartás időszakában is fenntartjuk. Ezen időszakban is tárgyi és személyi feltételeink rendelkezésre fognak állni, amelyet díjmentesen igénybe vehetnek az érdeklődők.